generating new hash

Altenpflegehelfer:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0552-0564-0229-0743-0127

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Altenpflegehelfer:in Помощник/ка за полагане на грижи за възрастни хора

1

Колко често си правил/а това?

Pflegebedürftige bei der täglichen Körperpflege unterstützen

Помощ на нуждаещите се от гледане при ежедневната грижа за тялото