generating new hash

Altenpflegehelfer:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0387-0749-0835-0048-0890

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Altenpflegehelfer:in Помощник/ка за полагане на грижи за възрастни хора

1

Колко често си правил/а това?

Pflegebedürftige beim Toilettengang unterstützen

Помощ на нуждаещите се от гледане при ходене в тоалетната