generating new hash

Altenpflegehelfer:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0643-0753-0666-0068-0936

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Altenpflegehelfer:in Помощник/ка за полагане на грижи за възрастни хора

1

Колко често си правил/а това?

Pflegebedürftige in der Dusche oder Badewanne waschen

Миене на нуждаещите се от гледане с душ или във ваната