generating new hash

Ausbaufacharbeiter:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0040-0774-0050-0481-0216

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Ausbaufacharbeiter:in Специалист/ка по довършителни строителни работи

1

Колко често си правил/а това?

Fliesen an einer Wand im Dünnbett verlegen

Полагане на стенни плочки в тънък долен слой