generating new hash

Ausbaufacharbeiter:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0458-0378-0350-0561-0375

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Ausbaufacharbeiter:in Специалист/ка по довършителни строителни работи

1

Колко често си правил/а това?

Wände zum Fliesen vorbereiten

Подготвяне на стените за полагане на плочки