generating new hash

Bäcker:in : Meine Berufserfahrung
Kayıt kodu:
0730-0121-0374-0280-0463

Değerlendirme sonucunu istediğin zaman yeniden açabilirsin.


Verilerine istediğin zaman ulaşabilmek için kayıt kodunu kopyala ya da kodun çıktısını al.

Bäcker:in Fırıncı

1

Bunu daha önce ne sıklıkta yaptın?

Weizenteige herstellen

Buğday ekmeği hamuru hazırlanması