generating new hash

Bäcker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0847-0047-0711-0624-0106

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Bäcker:in Пекар

1

Колко често си правил/а това?

Weizenteige herstellen

Приготвяне на пшенични теста