generating new hash

Bäcker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0874-0429-0465-0017-0601

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Bäcker:in Пекар

1

Колко често си правил/а това?

Feinteige herstellen 

Приготвяне на фини теста