generating new hash

Bäcker:in : Meine Berufserfahrung
Kayıt kodu:
0031-0423-0454-0339-0148

Değerlendirme sonucunu istediğin zaman yeniden açabilirsin.


Verilerine istediğin zaman ulaşabilmek için kayıt kodunu kopyala ya da kodun çıktısını al.

Bäcker:in Fırıncı

1

Bunu daha önce ne sıklıkta yaptın?

Feinteige herstellen 

Yağ ve şeker oranının daha yüksek olduğu hamur karışımlarının hazırlaması