generating new hash

Berufskraftfahrer:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0010-0117-0065-0417-0001

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Berufskraftfahrer:in Професионален шофьор

1

Колко често си правил/а това?

Beförderungspapiere prüfen

Проверяване на транспортни документи