generating new hash

Übersicht der Berufe : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0935-0910-0183-0897-0548

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Übersicht der Berufe Преглед на професиите

1
Професионални сфери

Искаш да знаеш коя професия отговаря на твоя опит?

Специалист/ка за шивашки поправки

Помощник/ка за полагане на грижи за възрастни хора

Инсталационен механик за санитарна, отоплителна и климатична техника

Специалист/ка по довършителни строителни работи - акцент полагане на плочки, плочи и мозайка

Професионален шофьор

Електротехник - специалност енергийна и сградна техника

Специалист по информатика – специалност Системна интеграция

Специалист в хотелиерството и ресторантьорството

Технолог в хранително-вкусовата промишленост

Специалист по металотехника - направление конструкционна техника

Специалисти по преместване на мебели и кухни

Специалист по продажба на хранителни продукти - печива

Градинар - специалност градинско и ландшафтно строителство

Хигиенист на фасади и сгради

Специалист/ка в домакинството

Специалист по високо строителство - акцент зидарски дейности

Индустриален електротехник - специалност производствена техника

Специалист по мехатроника на МПС - акцент техника на леки автомобили

Готвач/готвачка

Земеделска стопанка

Специалист по нанасяне на покрития на сгради и обекти

Оператор на машини и съоръжения

Специалист по инженерно строителство - акцент пътно строителство

Механик на технологични линии за пластмаса и каучук