generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0434-0647-0557-0035-0270

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Elektroniker:in Електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Leitungen auf Kabelbahnen verlegen

Полагане на проводници в кабелни трасета