generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Kod zapisu:
0643-0924-0991-0992-0632

Wynik oceny można zobaczyć w każdej chwili.


Skopiuj kod zapisu lub wydrukuj go, aby zawsze mieć dostęp do danych.

Elektroniker:in Elektronik

1

Jak często już to robiłeś?

Unterverteilung in eine Wand einbauen

Montaż rozgałęziacza wtórnego w ścianie