generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0034-0187-0694-0266-0576

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Elektroniker:in Електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Leitungen für den Anschluss vorbereiten

Приготвяне на проводници за присъединяване