generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0345-0795-0414-0085-0940

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Elektroniker:in Електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Leitungen für den Anschluss vorbereiten

Приготвяне на проводници за присъединяване