generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0347-0279-0292-0366-0819

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Elektroniker:in Електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Leitungen für den Anschluss vorbereiten

Приготвяне на проводници за присъединяване