generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0369-0407-0561-0058-0518

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Elektroniker:in Електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Elektrische Steckdosen und Lichtschalter installieren

Инсталиране на електрически контакти и осветителни ключове