generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0505-0206-0097-0500-0661

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Elektroniker:in Електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Leitungen im Rohbau verlegen

Полагане на проводници в груб строеж