generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Kayıt kodu:
0444-0011-0587-0007-0179

Değerlendirme sonucunu istediğin zaman yeniden açabilirsin.


Verilerine istediğin zaman ulaşabilmek için kayıt kodunu kopyala ya da kodun çıktısını al.

Elektroniker:in Elektronik teknisyeni

1

Bunu daha önce ne sıklıkta yaptın?

Leitungen auf Kabelbahnen verlegen

Teleferik hatlarının döşenmesi