generating new hash

Elektroniker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0324-0366-0240-0823-0944

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Elektroniker:in Електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Leitungen in Trockenbauwänden verlegen

Полагане на проводници в стени на сухо строителство