generating new hash

Fachinformatiker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0151-0911-0700-0777-0165

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Fachinformatiker:in Специалист по информатика

1

Колко често си правил/а това?

PC-Arbeitsplätze aufbauen

Изграждане на компютърни работни места