generating new hash

Fachkraft für Lebensmitteltechnik : Meine Berufserfahrung
Kayıt kodu:
0438-0347-0045-0106-0876

Değerlendirme sonucunu istediğin zaman yeniden açabilirsin.


Verilerine istediğin zaman ulaşabilmek için kayıt kodunu kopyala ya da kodun çıktısını al.

Fachkraft für Lebensmitteltechnik Gıda teknolojileri uzmanı

1

Bunu daha önce ne sıklıkta yaptın?

Hygienemaßnahmen beachten

Hijyen tedbirlerine riayet edilmesi