generating new hash

Gärtner:in : Meine Berufserfahrung
Kayıt kodu:
0266-0660-0395-0782-0933

Değerlendirme sonucunu istediğin zaman yeniden açabilirsin.


Verilerine istediğin zaman ulaşabilmek için kayıt kodunu kopyala ya da kodun çıktısını al.

Gärtner:in Bahçıvan

1

Bunu daha önce ne sıklıkta yaptın?

Gräben herstellen

Çukur açma