generating new hash

Hauswirtschafter:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0858-0869-0977-0979-0629

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Hauswirtschafter:in Специалист/ка в домакинството

1

Колко често си правил/а това?

Speisen portionieren und anrichten

Порциониране и подреждане на ястия