generating new hash

Hauswirtschafter:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0109-0414-0868-0511-0199

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Hauswirtschafter:in Специалист/ка в домакинството

1

Колко често си правил/а това?

Lebensmittel vorbereiten

Подготвяне на хранителни продукти