generating new hash

Hochbaufacharbeiter:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0663-0716-0144-0685-0102

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Hochbaufacharbeiter:in Специалист по високо строителство

1

Колко често си правил/а това?

Arbeitsplatz vorbereiten

Подготовка на работното място