generating new hash

Koch/Köchin : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0019-0274-0623-0762-0218

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Koch/Köchin Готвач/готвачка

1

Колко често си правил/а това?

Küche reinigen

Почистване на кухнята