generating new hash

Koch/Köchin : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0931-0238-0912-0379-0408

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Koch/Köchin Готвач/готвачка

1

Колко често си правил/а това?

Geschirr reinigen

Почистване на съдовете за готвене