generating new hash

Landwirt:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0903-0102-0165-0910-0797

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Landwirt:in Земеделска стопанка

1

Колко често си правил/а това?

Schafe hüten

Пазене на овце