generating new hash

Landwirt:in : Meine Berufserfahrung
Kayıt kodu:
0667-0980-0991-0126-0926

Değerlendirme sonucunu istediğin zaman yeniden açabilirsin.


Verilerine istediğin zaman ulaşabilmek için kayıt kodunu kopyala ya da kodun çıktısını al.

Landwirt:in Çiftçi

1

Bunu daha önce ne sıklıkta yaptın?

Masthühner versorgen

Etlik tavukların beslenmesi