generating new hash

Landwirt:in : Meine Berufserfahrung
Kayıt kodu:
0471-0594-0075-0410-0579

Değerlendirme sonucunu istediğin zaman yeniden açabilirsin.


Verilerine istediğin zaman ulaşabilmek için kayıt kodunu kopyala ya da kodun çıktısını al.

Landwirt:in Çiftçi

1

Bunu daha önce ne sıklıkta yaptın?

Legehennen versorgen

Yumurtalık tavukların beslenmesi