generating new hash

Landwirt:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0684-0729-0461-0952-0390

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Landwirt:in Земеделска стопанка

1

Колко често си правил/а това?

Rapsfelder pflegen

Отглеждане на масиви с рапица