generating new hash

Maschinen- und Anlagenführer.in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0767-0456-0768-0479-0836

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Maschinen- und Anlagenführer.in Оператор на машини и съоръжения

1

Колко често си правил/а това?

Werkstücke spannen

Затягане на детайли