generating new hash

Tiefbaufacharbeiter:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0281-0738-0889-0919-0061

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Tiefbaufacharbeiter:in Специалист по инженерно строителство

1

Колко често си правил/а това?

Baugruben einmessen

Измерване на строителни изкопи