Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Übersicht der Berufe Преглед на професиите

0
Професионални сфери

Искаш да знаеш коя професия отговаря на твоя опит?

Специалист/ка за шивашки поправки

Помощник/ка за полагане на грижи за възрастни хора

Инсталационен механик за санитарна, отоплителна и климатична техника

Специалист/ка по довършителни строителни работи - акцент полагане на плочки, плочи и мозайка

Професионален шофьор

Електротехник - специалност енергийна и сградна техника

Специалист по информатика – специалност Системна интеграция

Специалист в хотелиерството и ресторантьорството

Технолог в хранително-вкусовата промишленост

Специалист по металотехника - направление конструкционна техника

Специалисти по преместване на мебели и кухни

Специалист по продажба на хранителни продукти - печива

Градинар - специалност градинско и ландшафтно строителство

Хигиенист на фасади и сгради

Специалист/ка в домакинството

Специалист по високо строителство - акцент зидарски дейности

Индустриален електротехник - специалност производствена техника

Специалист по мехатроника на МПС - акцент техника на леки автомобили

Готвач/готвачка

Земеделска стопанка

Специалист по нанасяне на покрития на сгради и обекти

Оператор на машини и съоръжения

Специалист по инженерно строителство - акцент пътно строителство

Механик на технологични линии за пластмаса и каучук