generating new hash

Tischler:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0562-0832-0389-0800-0536

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Tischler:in Дърводелец

1

Колко често си правил/а това?

Holzteile mit Plattensäge zuschneiden

Рязане на дървени части с машина за рязане на плоскости