generating new hash

Verfahrensmechaniker:in für Kunststoff und Kautschuktechnik : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0403-0400-0091-0469-0589

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Verfahrensmechaniker:in für Kunststoff und Kautschuktechnik Механик на технологични линии за пластмаса и каучук

1

Колко често си правил/а това?

Spritzgussanlage anfahren und Fertigung durchführen

Пускане на инсталация за леене под налягане и осъществяване на производство