generating new hash

Verfahrensmechaniker:in für Kunststoff und Kautschuktechnik : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0623-0361-0815-0777-0569

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Verfahrensmechaniker:in für Kunststoff und Kautschuktechnik Механик на технологични линии за пластмаса и каучук

1

Колко често си правил/а това?

Werkzeuge der Spritzgussanlage ein- und ausbauen

Монтиране и демонтиране на инструменти на инсталация за леене под налягане