Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Übersicht der Berufe Преглед на професиите

0
Професионални сфери

Инсталационен механик за санитарна, отоплителна и климатична техника

Специалист по металотехника - направление конструкционна техника

Механик на технологични линии за пластмаса и каучук