نتیجه خودارزیابی‌تان را می‌توانید هر لحظه فرابخوانید و ببینید.


کد حافظه خود را کپی کنید یا آن را چاپ کنید تا همیشه به اطلاعات خود دسترسی داشته باشید.

Übersicht der Berufe خلاصه شغل‌ها

0
حوزه های شغلی

راننده وسیله نقلیه سنگین

کارشناس انبار

متخصص خدمات مبلمان، آشپزخانه و نقل مکان