Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Übersicht der Berufe Преглед на професиите

0
Професионални сфери

Електротехник - специалност енергийна и сградна техника

Специалист по информатика – специалност Системна интеграция

Индустриален електротехник - специалност производствена техника