نتیجه خودارزیابی‌تان را می‌توانید هر لحظه فرابخوانید و ببینید.


کد حافظه خود را کپی کنید یا آن را چاپ کنید تا همیشه به اطلاعات خود دسترسی داشته باشید.

Übersicht der Berufe خلاصه شغل‌ها

0
حوزه های شغلی

متخصص الکترونیک - رشته فناوری انرژی و ساختمان

کارشناس فن آوری اطلاعات - شاخه تخصصی یکپارچگی سیستم

متخصص برق صنعتی - تخصص مهندسی صنایع